PAS MIG I SOLBJERG DEBAT OG INFO

Der sker rigtig meget!

Der sker rigtig meget i PMIS i øjeblikket. Vi har møder med forskellige instanser blandt andet Solbjerg idrætsforening og Solbjerg Fællesråd. Der er på nuværende tidpunkt intet fastlagt, men vi håber at kunne melde noget mere konkret ud i løbet af en måned tid. Den 25.02 skal vi til møde med Tina Maagaard, område7chef, hvor vi får de nye tal på pladsbehovet i Solbjerg.

Møde

PMIS holder møde med Claus Thomasbjerg (SF) og Ango Winther (S) onsdag d 20 januar 2010. I hører nærmere om næste skridt og den videre strategi derefter.

Privat bondegårds instiution

Velkommen til informationsmøde
mandag d. 30. nov. kl. 20 på Mustrupvej 6

Kom og hør om vores planer om oprettelse af en ny børneinstitution i Solbjerg.
Grundet problemet med børnepasning i Solbjerg, har vi fået den idé at starte en privatinstitution for børn i alderen 0-6 år.
Målet er at lave et af områdets bedste pasningstilbud, med bl.a. et dybt engageret personale, gode indendørs faciliteter, adgang til en 400m2 tumlehal, samt stort udeareal med legeplads, mooncar bane, samt et mindre dyrehold bestående af grise, geder, høns, kaniner mm, som børnene hjælper til med at passe.

Med venlig hilsen
Marianne & Allan Kjær
Mustrupvej 6
8355 Solbjerg
T: 8611 2660 el. 2075 7490
E:
kontakt@bornegaarden-solbjerg.dk
http://www.bornegaarden-solbjerg.dk/


Invitation til print:
http://camx.dk/privat-institution/Velkommen-til-informationsmode.doc

Flere politikere vil arbejde for institutionspladser i Solbjerg, men ikke Gert Bjerregård - hvorfor?

Pressemeddelsen opsummerer udtalelser og ideer som politikere er kommet med for at løse pasningsproblemet i Solbjerg. Det er med stor glæde, at vi har set politisk involvering og lyst til at gå ind i problemstillingen . Derfor undre vi - PMIS - os over at den velvillighed og lyst ikke genspejles hos Gert Bjerregård, rådmand for Børn og Unge i Århus Kommune.

Læs hele pressemeddelsen på
http://camx.dk/PressemeddelserNov09/Pressemeddelelse14112009.doc

Konsekvenser af manglende pasning

Der er mange konsekvenser af manglende pasning i lokalsamfundet. PMIS har i et diagram opsummeret nogle af de konsekvenser vi selv har mærket på egen krop og de vi har hørt fra andre.

Vi har fokuseret på konsekvenserne for barnet, familien, lokalsamfundet og samfundet:
http://camx.dk/2009_KonsekvensDiagram.pdf

Kontakt os gerne for uddybning.

Gensvar til Gert Bjerregård

Gert Bjerregårds svar har givet PMIS anledning til en række nye spørgsmål.

I brevet takker vi Gert Bjerregård for svaret og understreger at PMIS ønsker at indgå i en konstruktiv dialog, så vi sammen kan finde en løsning på pasningsproblemerne i Solbjerg. Set i det lys mener PMIS at Gert Bjerregårds svar ikke bringer os videre i løsningen af pasningsproblemet. Hvis den nuværende situtation får lov at udvikle sig, så står vi i en situation som før Hasselhuset (Institutionen der blev indviet i april) og har til sommer igen 60-70 børn der passes uden for Solbjerg!

Læs hele brevet og vores spørgsmål til Gert Bjerregård ved at følge linket:
http://camx.dk/AbneBreve2009/Svar_til_Gert_Bjerregaard.doc

Brev fra Rådmand Gert Bjerregård

Her er svaret fra Gert Bjerregård. Notatet han henviser til kan findes ved at klikke på på linket nedenunder.

Til Pas Mig I Solbjerg

Tak for jeres henvendelse.
Det var meget inspirerende at være til indvielsen af Hasselhuset i Solbjerg og mærke det lokale engagement. Jeg ved, at daginstitutionen har været længe ventet, hvorfor glæden også var ekstra stor ved at indvie daginstitutionen til glæde for børn og forældre i Solbjerg.
Før der træffes beslutning om opførelse af en ny daginstitution, er der nogle forhold, der skal være opfyldte. Jeg medsender derfor et notat udarbejdet i planlægningsafdelingen, der beskriver disse forhold:

Jeg er bekendt med, at I for nyligt har afholdt et møde med deltagelse af områdechefen for Solbjerg og en fuldmægtig fra Planlægning. På mødet blev de i vedlagte bilag beskrevne sammenhænge beskrevet, ligesom I havde en dialog omkring den nuværende pladssituation i Solbjerg og forventningerne til fremtiden.
Jeg ved, at Solbjerg er et af de områder, der følges meget tæt, idet der, som I selv skriver, har været en stigning i børnetallet, og som det fremgår af bilaget kommer den nye pladsbehovsprognose inden for den nærmeste fremtid. Jeg vil i den forbindelse sørge for, at I i starten af det nye år inviteres til et møde vedrørende de nye prognoser og en generel snak om pladssituationen i Solbjerg.

Venlig hilsen
Gert BjerregaardRådmand Børn og Unge


Notat udarbejdet af planlægningsafdelingen:
camx.dk/AbneBreve2009/LSLH-7XHD5P.doc